O nas

Naše urednice in uredniki:

Magda Zidej (glavna urednica) 

Mladi rod je kot metulj v pisanem vrtu besed, ki z lahkoto vodi bralca od cveta do cveta. Za to so odgovorni ustvarjalne urednice in uredniki, ki z raznolikimi prispevki očarajo mlade bralce in skrbijo za nasmejane obraze ob branju Mladega roda.

Stefan Lesjak (predsednik) StefanLesjak2016

Ne pišem za otroke, pišem otrokom.

Mag. Dr. Sabina Buchwald (urednica)

Mladi rod, kot bi lahko imenovali mlade bralce, ugankarje, gledalce, pisatelje, črkogrize in besedopožirače, ki listajo po tej šolski reviji, je tisti, ki me spodbuja, da pišem.
Vsako besedilo, vsak odstavek, vsaka poved, vsak stavek, vsaka beseda, skratka vsaka črka, ki se poveže z nadaljnjimi črkami in bralca spodbudi, da razmišlja, je radoveden, na novo odkriva in spoznava, izpolnjujejo namen Mladega roda.

Claudia Daniel (urednica) 

Vesela sem, da smem sodelovati pri Mladem rodu. Ker sem sama učiteljica, dobro vem, kaj otroci radi delajo oz. berejo. Večkrat mi pridejo ideje tudi med poukom. Zame je Mladi rod zelo važen pripomoček za dvojezičen pouk. Upam, da meni in ostalim urednikom ne bo zmanjkalo idej!

Mag.ͣ Sabine Koren-Lederer (urednica)foto-sabine-koren-lederer

Sem sodelavka pri Mladem rodu, ker nudi revija pedagoško dragoceno gradivo za dvojezični pouk. Gradivo je zelo raznoliko in je prilagojeno različnim stopnjam znanja otrok, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku.
Všeč mi je, da so prispevki prikrojeni letnemu času in temam, ki jih obdelujemo v pouku. Ilustracije in moderne teme še posebej popestrijo Mladi rod.

Pepej Krop (urednik) 

Mladi rod je tudi po 60-ih letih še vedno mlad, prikupen in nepogrešljiv spremljevalec šolarjev in učiteljev pri slovenskem pouku.

jurij

Jurij Opetnik (urednik, blagajnik, pristojen za naročila)

Razvijati nove ideje – iskati nove pristope k učenju jezika – se jezikovno izpopolnjevati – nuditi učiteljem in učiteljicam profesionalno gradivo – pisati za otroke – odkrivati v sebi pesmi in povesti – motivirati sodelavce in sodelavke –videti žareče otroške oči pri branju – vse to me spodbuja za delo pri Mladem rodu.

Janja Trap-Kert (urednica)JanjaTrapKert2016

Mladi rod poznam že od svojega šolskega časa naprej. Sodelujem že zelo dolgo, ker se mi zdi zelo važen in uporaben spremljevalec v pouku slovenščine. Najraje ustvarjam delovne liste, križanke in podobno.

Mag. Dr. Miha Vrbinc (urednik) 

Mladi rod je časopis, ki podpira učenje slovenščine v šoli in doma. S svojimi vsebinami pokriva starostne skupine od najmlajših tja do 14 let, jezikovno znanje začetnikov in izpopolnjevalcev kot prvi ali drugi/tuji jezik.
Ta raznolikost ponudbe me je zanimala, ko sem se odločil za sodelovanje v uredniškem odboru. Kajti delo s kolegicami in kolegi iz različnih šol in za različne starosti in različno jezikovno znanje je prava obogatitev za lastno poučevanje in razmišljanje o njem. V bistvu je to delo uredniškega odbora vizija za šolstvo prihodnosti: sodelovanje v učiteljskem timu, ki skrbi za dobro napredovanje učenk in učencev in upošteva njihova izhodišča in talente, njihov otroški in mladinski svet.

Mag. Christina Hrobath (urednica)

Mladi rod me je spremljal skozi vsa moja šolska leta. V osnovni šoli za slovenski pouk nisem poznala nobenih učbenikov in so bili ti zvezki dobrodošli spremljevalci, ki so mi odpirali svet do slovenskih pravljic in pesmic. Zdaj sama sodelujem pri Mladem rodu več kot deset let. Najraje pišem smešne zgodbice, s katerimi hočem
popestriti slovenski pouk mladih. Vesela sem, da je postal Mladi rod za mnogo učiteljic in učiteljev pomembno čtivo.

 

Elvira Sabotnik (urednica)ElviraSabotnik2016

Z navdušenjem pišem za Mladi rod od leta 2012. V glavnem so to kratke zgodbe, uganke, včasih rime in v zadnjem letu tudi računske naloge. Glava je polno idej, zato se veselim na nadaljnje kreativne – in upam tudi – uporabljive prispevke.

 

Reinhold Jannach (urednik)

Sodelujem pri Mladem rodu, ker želim deliti svoje veselje do naravoslovja in naravoslovnih poskusov z mlajšimi in starejšimi bralci. Obenem mislim, da je pomembno razvijati slovenščino tudi na naravoslovnem področju. Če se vsaj nekaj bralcev veseli mojih prispevkov v Mladem rodu, sem dosegel svoj cilj.

Nadja Kakl (urednica)Nadja

„Sicer ni učiteljica, a je izkušena mamica“ –  s temi besedami me je predstavila prijateljica Elvira  uredništvu, ki je iskalo nove pisatelje. Res je, kot mama treh otrok vidim, na kakšen pester način se otrokom nudi dostop do slovenskega jezika. To raznolikost bom seveda rada podpirala. Upam, da bom s svojimi prispevki lahko dosegla čim več bralcev.

Občni Zbor 🤗

Člani Mladega roda so prisrčno vabljeni na občni zbor 8. junija ob 17:00 uri pri Hambruschu v Grabštanju.