Zadnja vest

Drage bralke, dragi bralci!

Minulo šolsko leto smo praznovali 70-letnico Mladega roda. Veselim se, da je revija po toliko letih še vedno priljubljeno čtivo. Mladi rod lahko podpreš ne le z navdušenjem do branja v naši reviji, pač pa tudi s pristopom k društvu. Vsakdo lahko postane član! S podporo skrbiš za uspešno nadaljevanje revije in spletne strani, kjer najdeš nad 2500 raznolikih prispevkov.

Mnogo veselja z novimi številkami Mladega roda vam želi

Magda Zidej
glavna urednica