Abonma / Naročila

Naročite revijo Mladi rod. Vsak drugi mesec izide revija s pesmimi, besedili in delovnimi listi za otroke od 6. do 14. leta starosti.

Mladi rod lahko naročajo šole, pa tudi vsakdo, ki ima veselje z branjem slovenskih besedil in pesmic domačih avtorjev.

Bestellen Sie die Schulzeitschrift Mladi rod, die alle zwei Monate erscheint! Darin finden Sie slowenische Texte, Gedichte, Rätsel und Arbeitsblätter für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren.

Die Bestellung des Mladi rod ist sowohl für Schulen als auch für Privatpersonen möglich.

 

Cena/ Preis

Posamezni zvezek stane 2,80 €, letna naročnina 14 €.

Cena za vezani letnik znaša 25 .

Izvode za 3. in 4. šolsko stopnjo avstrijskih ljudskih šol plača država.

 

Das Einzelheft kostet 2,80 €, das Jahresabo 14 €.

Der Preis für den gebundenen Jahrgang beträgt 25 .

Exemplare für die 3. und 4. Schulstufe österr. Schulen werden vom Staat finanziert.

 

Prosim, da pri naročilu za Vašo šolo navedete naslednje podatke /

Bitte um folgende Angaben bei einer Bestellung für Ihre Schule:

 

Naročilo / Bestellung

____ izvodov / Exemplare (14 €)

____ brezplačnih izvodov za 3. in 4. šolsko stopnjo LŠ/

kostenlose Exemplare für die 3. und 4. Schulstufe der VS

____ brezplačnih izvodov za učiteljice oz. učitelje / kostenlose

Exemplare für Lehrerinnen und Lehrer

_____ Skupno / Insgesamt

 

Dodatna ponudba / Zusatzangebot:

____ izvodov vezanega letnika MR 2016/17/ Stück des gebundenen

Jahrganges MR 2016/17

____ izvodov Pisane skrinjice (Zbirka gradiva za najmlajše) /Stück

Pisana skrinjica (Materialsammlung für die Jüngsten) (à 14,90€)

Naslov šole / Adresse der Schule

Ime naročnice oz. naročnika / Name der Bestellerin bzw. des Bestellers

 

Če želite prejeti Mladi rod pravočasno ob začetku novega šolskega leta, priporočamo, da ga naročite še pred počitnicami. Naknadna naročila so seveda možna!

Wenn Sie Mladi rod rechtzeitig zu Schulbeginn erhalten möchten, empfehlen wir eine Bestellung vor den Sommerferien. Nachbestellungen sind jederzeit möglich!

Prosimo, da pri vplačilu na položnici ali preko spletnega bančništva nujno navedete ime šole, za katero je bila plačana naročnina.

Bitte bei Einzahlungen per Erlagschein bzw. über Online-Banking den Namen der Schule angeben, für welche die Zahlung getätigt wurde!

 

Mnogo veselja pri branju Mladega roda!

Viel Spaß beim Lesen im Mladi rod!

 

office@mladirod.at